חכם- למה אתה חי חכם- כי אלוהים נתן לי חיים חכם- למה הוא נתן לך חיים חכם-למה לתת לצמא מים אם לא בשביל להרוות גופו. כך נותן אלוהים חיים שנקראים גם מים כדי להרוות את הנשמה. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם ממעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיבוא אחריו. חכם- אם כך למה עשה את הנשמה. חכם- קוראים לי אפרים וילד שעשועים אני לאלוהים. הכל נעשה בשבילו. גם אני. חכם- האם אלוהים לא שלם חכם- שלם גם שלם חכם- אם כך למה הוא צריך ליצור דברים נוספים שהרי הוא שלם. חכם- אין תכונה יכולה לעמוד מבלי היפוכה או חסרונה. שהרי אין אור בלי חושך. ואם לא היה קיים האור בכלל. הגדרת המילה לה אנו קוראים חושך לא הייתה כמות שהיא עכשיו. ולא נוכל לקרוא לדבר שלם, לפי הגדרתו על פי תפיסת האדם. אם לא היה גם חוסר השלמות. וכאשר עמד אלוהים לבדו, בראשית, והוא היה לבדו, לא נוצר עדיין שלם. אלא עמדה לה תכונה שלא קיימת בבריאה. ואין היא כפופה לחוקים משום שממנה חוקים נוסדו ותכונות היתבססו. כמו שאלוהים לא כפוף לחוקי הפיסיקה משום שהוא חוקק אותם. ובאצבע יכול לכופפם