איפה אתה, האדם? אמיתי, חופשי, ונותן את החופש. אדם- שכולם מיצגים עצמם כמוך אך ברגע האמת תלותיים אדם, אתה פה חסר לי. אני צריך אותך כשאיני רוצה לדבר עם איש אבל רצוני לדבר עם אדם אדם, אתה פה חסר לי. אדם- בנוי, יודע מי הוא ואת ערכו יהודי בעצם מהותו אדם, אתה פה חסר לי. לפעמים אני פורש ידיים מרגיש מאושר וכ"כ אמיתי כ"כ שמח - עד כמעט מילוי הכלי. אבל, אדם. אתה פה חסר לי לא, אל תלך, כנראה אני לא ראוי להיות בחברתך כנראה גם אני עדיין לא אדם. הרי בעיני חיפשתיך ואתה כאן לצידי כל הדרך אדם, רק שאלה אחת למה עד עכשיו אדם, היית פה - והיית חסר לי?