יוני מיכאלי

יליד 77. לא יודע מה לספר על עצמו.

על זה בדיוק רציתי לדבר איתך

חומת הזכוכית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה