יוני מיכאלי

יליד 77. לא יודע מה לספר על עצמו.

אהבה מוזרה

חומת הזכוכית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה