יוני מיכאלי

יליד 77. לא יודע מה לספר על עצמו.

סערת חורף - סערת קיץ

מבט מקרוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה