אף כי תראה ללבב אתוודה מליבי הערום שיחרתי פניך תמיד אך לאהבה ליבי סתום מתחנן אני לפניך לפני שתשמש האדמה לי למיטה תתן לי אהבה ואולי לאהוב אותך אדע