דוד דגמי

אני גר בירושלים(אבו תור) לומד במקו"ח בן13

קרוב אליך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה