כתוב שכל דבר שקיים תלוי בקיומו של ה'. אני משווה את זה לאדם שאני מדמיין שקיים כל הקיום שלו תלוי אך ורק במחשבות שלי. ההבדל הוא שלי יש בחירה חופשית וזה בטוח כי אחרי זה מה טעם לבריאה ולאדם. וליצור שאני מדמיין אין בחירה. הוא תלוי במה שאני אדמיין שהוא יעשה ואני לא יכול לדמיין שהוא יעשה דברים שאני לא רוצה שהוא יעשה. אם אכן הקיום שלנו תלוי בה' אז גם היכולת שלנו לחשוב תלויה בו. אם אנחנו מסוגלים לחשוב דברים שהוא לא שולט בהם - בחירה חופשית - משמע לא הכל תלוי בו. השאלה שעולה לי מכל העניין הזה הוא האם ייתכן שיש בנו משהו אלוהי שלא תלוי בקיום של ה' אלא שהוא האציל אלינו.? (כמובן שהכל נכתב מנקודת השקפה של מאמין שום דבר פה לא בטוח. )