ואלו הם חיינו כמו נר הנשמה גוססים מיום הלידה רוקדים ברוח בלי דאגה לחלק אש אוכלת ויש שלהבת חמה נידונים להאיר בחושך לא מספיקים לראות זריחה. ואלו הם חיינו.