מצאתי אנשי אמונים! והבנתי למה אבדו חיפשנו רק בלבנה היינו צריכים לחפש בכוכבים אני תמיד בדקתי אצל מי העיניים זורחות למי הכפיים הכי נקיות אבל לא היו לבושים הם בלבנים לא זרחו כמלאכים באשפתות חזיתים מלוכלכים ומצחינים מחלקים מנות מזון לעניים אנשים שנראים פשוטים עם דיבור הומה ובגדים זולים חשבתי לעצמי לאן נעלם מאור צדיקותם ובסוף הבנתי הם הצליחו לרסנו בצניעותם