כרעמה לאריה ושריקה לציפור כך יפה לאדם התורה כרגלים לצבי וכחוד לדבורה כן משלי ותוכחות המקרא עשה תורתך לי כדבש מילותיך עטוף בזהב וכך כל יום אלמד ואטיב ואתה אלי תקרב לא כי איני מדלג ממקרא ולא מעופף למשמע תפילה אלא כי יגורתי מן היצר הרע כי הוא לעשיר ותורה לנדכא