ובכנרת אין לנו מים, אבל הדמעות לא מפסיקות. רטוב לנו כל הזמן בעיניים, נרות שאנחנו לא רוצים לכבות. "המתים-של-אתמול" מונחים לפנינו, וכבר יש פה "מתים-של-היום" הארץ הזאת, מלאה בדמינו, מתי כבר יגיע היום!? והדמעות לא מפסיקות לרדת, ורטובות לנו כבר כל הזמן העיניים. על מה הארץ הזו עומדת? ארץ זית שמן ודם.