אתה אומר שצעקתי.

אתה אומר לי להנמיך את קולי.

ואני נורא השתדלתי ללחוש

וגם לעבור את מחסום הרעש

שהציבו כל האנשים שסביבי.

 

אז עכשיו אני שותקת בלחישה.

כל כך בשקט,

שאתה אפילו לא שם לב.

זה כמו לחיות חיים כפולים:

כאלה שאתה רואה,

וכאלה שלא.