צחוקך המתגלגל כמו נוצות עפות ברוח

וחיוכך כשמש המאירה את השדה.

אתה מבקש שאשטוף את התפוח

ומכניס מהר מהר לתוך הפה.

 

אתה רץ כמו סייח קטן, ממהר

חייב להספיק הכל, להבין ולגעת

ואם לקחת אותך, התעכבתי ואני מאחר

דמעה אלי עין, נוגעת.

 

אך בערוב היום, עת השמש תשקע

תכנס למיטה ותבקש סיפור לשמוע

והעולם ידום וימתק אלי שנתך

ילד שלי, יפה עיניים ותואר.