מישהו התקשר באמצע. שמעתי את צחוקך שהיה שלי פעם, ולא יהיה עוד, שייך כבר למישהו אחר. נוגע בחלומות שבנינו לנו נוגע, וחולף.