מוקדש למרקינוסטטוס זון גלר הגשם יורד, כי הוא חייב לרדת. הגשם יורד כי יכאב לו, אם לא. הוא לא ממש יכול לשלוט בזה, וממילא אף אחד לא שואל אותו. הגשם יורד כי הוא חייב לרדת. האדמה שותה כי היא צמאה. רגבים רגבים פסוקות שיפתותיה, לוגמת את מה שבה לתוכה. וזה לא תלוי בגשם, וזה לא תלוי באדמה. וזה יקרה אם את רוצה או לא רוצה. אז תביאי לי יד, ותני לי לחבק אותך. אל תפריעי לי להיספג בתוכך. כי זה לא תלוי בגשם וגם לא באדמה. וזה יקרה - אם את רוצה, או לא רוצה.