הצפירה נגמרה

וכולם כבר עם הפנים ליום העצמאות.

ורק המתים נשארים תמיד,

ביום הזיכרון.