-תקשיבו, תלמידים! אמרה המורא והכתה על השולחן בסרגל. -ככה זה בחיים: x=גוף, y=רוח y=1/x זהו. כל התלמידים סיכמו במחברת, ורק רימן השובב שיחק בכדור מתחת לשולחן. --------------- הערה: ספרת רימן ,או כדור רימן, במתמטיקה, היא מיפוי של מישור xy לכדור- כלומר שלכל נקודה במישור מתאימה נקודה על הכדור. בשיטה זו נשארת נקודה אחת פנויה על הכדור- ה'קוטב הצפוני' שלו. במקום זה הוסיף רימן נקודה חדשה, שלא היתה במישור הרגיל- נקודת האינסוף. בנקודה זו קווים מקבילים נפגשים, וגם הצירים x וy נפגשים שם, ובכלל, קורים שם ניסים ונפלאות. עכשיו, תקראו את השיר עוד פעם...