זה עצוב כל - כך לראות חלום של ילד מתנפץ. ואז כבר קשה מאוד להבחין של מי השברים: חלום ילד שלובים זה בזה עד רגע השבירה. ואולי תגידו: גם אחרי זה.