נינט טייב

ירושלים

ופתאום כשהערב אורב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה