נינט טייב

ופתאום כשהערב אורב

ויותר מהכל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה