חיה, שאול עודנו מחכה לך. כל ערב לפני לכתו לישון, הוא בודק אם לא התחרטת, אם לא חזרת בך אם לא חזרת לכאן. כל ערב אחרי לכתו לישון, הוא עולה על הקטנוע הישן ונוסע אליך נוסע לירושלים, נוסע לתל אביב נוסע לאפקה. כל יום אחרי קומו בבוקר, הוא מביט בראי ורואה את דמותך. כואב, נושם, ונשבר שוב. עברו שנים.