רחל אופנהיים

רומנטיקנית,ישירה, רגישה, מלאת מרץ.

בסיס לקשר

הילדה שבי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה