רחל אופנהיים

רומנטיקנית,ישירה, רגישה, מלאת מרץ.

הילדה שבי

בסיס לקשר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה