רחל אופנהיים

רומנטיקנית,ישירה, רגישה, מלאת מרץ.

הילדה שבי

סוגה בשושנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה