רחל אופנהיים

רומנטיקנית,ישירה, רגישה, מלאת מרץ.

מחברת צהובה

סוגה בשושנים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה