רחל אופנהיים

רומנטיקנית,ישירה, רגישה, מלאת מרץ.

יום שכזה ויום שאחר

מחברת צהובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה