השיר היפה ביותר

עדיין בתוכי

הוא נצור בחובי

נצמד לשורש נשמתי.

מידי פעם מתוך דעתי

מילים משתחררות

אותיות נשברות

עוברות את הסף

נצמדות אל הדף

כדיו אל קלף,

 

השיר היפה ביותר

כשירת הברבור האחרונה

הנקראת בסוף העונה

וכשירת זמיר חנונה.

מיום ראשון עד אחרון,

ינסוך בנו און

כי  יושר ברון

 

השיר היפה ביותר

שטרם נכתב,

עודנו במכרה המחצב

כעופרת זהב.

הוא כפרי בעליו

שמבשיל באב,

הוא כשמש מעב.

הוא כדמעת אב

על אובדן אחד מבניו,

הוא כתכול שמיו

ובצבע זה נצרב

 

הוא אמת

ולא כזב

כי בדם הלב

נכתב.