על קרן מזבח עולה אש שיר המעלות תוצת ושלהבת אור תעל כבעירת לפיד ביד כהן מקדש כרחף ענן שכינה זמרה זכה מלווה בנגינת נבל עשור וקול זמרת לוי עטוי בגדי צחור על מדרגות השיש שבקדמת דביר ההיכל. כמידי שנה בשנה ביום מקרא מועד יום הרת עולם נושא לאל כפיו נוסך ברכה לעם