אוסף טרמפיסטים

אוסף טרמפיסטים בונה גשרים בין עולמות ורודף שלום

מסוכסך עם עברו

שלכת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה