הקטנה מכולם

" יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא" (ר' נחמן מברסלב)כשאדם

ליתר ביטחון

אני חמורו של משיח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה