מבט אחור
כאשת סדום
מבט מתוך שיא
הופך לנציב מלח,
אבד הכלח
בין סדום לעין גדי
של ארצות הדעת
בהן חכמה דועכת
או ניטעת.

בשעות הבוקר
עולה חמה ממעל
הרי מואב מביטים בדמות
היא תשיב מבט עצבות
תישיר מבט אחרון
תדרדר עצמה במדרון.

צעירה נותרה
לעמוד דום
לטוב ולרע
בארץ גזירה
באין תמורה.

4-5-06