נע נע בתוך ניחוח
עלי הלעג ספוגי ריח
עלי השיכר ירוקים
מול אדי הדעת הנואקים.

נע נע מעבר לחוק
אור אדום בצרור ירוק
מעורב בדמע ושחוק
עיר ירוקה ובניין אחד
כיוון עכשווי, קשר לעד.

נע נע בין הטיפות
עם רמז ואות
בתוך הערפל והסמיכות
מול חומת התוגה
ומבצר העצבות.

נע נע כחרק לקורי עכביש
בין אם חודש או חיש
אור עששית מעודד
עוד מעט תילכד.

נע נע כדורית
נע נע משובלת
את ריחה המפתה
עוד משגרת.