גבי מים בדרך הנחל

מילים ספרותיות מתפתחות למסע

לעבר ילדותי הנשכחת

כשהמורה מאיר נתן לי ציונים

על עברית תקנית ועשירה

הייתי ילד עם נמשים ומגמגם כרוני בערך כמו יודה פוליקר

הזמן חלף ואני מה שאני יהודה מפורסם

מאיר מעל בבנק

ואני ביושר קיצוני ללא אגו

כותב שירים נעזר באחרים

כמו בוקובזקי למשל ודוב