שובו אלי שובו שכינתי רוצה נוכחותכם הסירו גאוותכם מלבכם השפילו מבטכם... אל העפר ממנו באתם כמרו גבכם ושאו תפילה זכה ואשמע קולכם כי דברתם בשפתכם והאמינו כי קיים אני ורוצה אתכם לידי טהורים נסיכים ונסיכות ליד כס מלכותי