זהו מכתב שלא נשלח במגירה העתיקה נשכח, צופן בחובו אהבה ובה אש להבה, שמיים צוחקים אורות בוהקים, משעולי כתיב ודרכי נתיב, משעולי מטר על דרך ואתר, טל פריחות ושפע ברכות, טל שובב וניצוץ כוכב רק להריח את הריח הגלום העולה מן הדף העלום שמילותיו השתבחו כיין אדום ולוטשו לזוהר יהלום להשתכר מרוב אהבה שגזה כאש להבה