להביא חיבה, תחת איבה! תועבת - שפיכות הדמים, הכל שאטו בה. על קני - תותחים, נשליכה הַס! לעבר האחווה בין עמים, נצעד בהמונינו; מעל המרחבים, כנפינו נפרש. השמש תזרח; בצוף - קרניה, את הארץ. מעל זהב שדות חיטה, יחלוף צפריר רענן. אל מחר חדש, נזרום כשצף - קצף; לעתיד מרנין, כתכלת - רקיע, השער נפתח!