נקוממה העשוקים למרד!
על מוצצי דמנו נהלום חורבן.
נחולל קרב אדירים כַשֶצֶף;
נמוטט עולם ישן.

דגלי רוח-סער נרקיע;
המגל והפטיש קדימה אותנו ינחה.
און-נצחונינו בלֶכֶד;
במהפכה עולמית, כים רוגש נכה!