לא די בהינתקות!
את מלוא הכיבוש, יש לסיים.
דרכינו לשלום לא תיפתח עם צאתנו מעזה;
את ההסכמים שחתמנו,
חובתנו לקיים.

לגבולות ששים ושבע הנשובה?
הנסיר מְעַלֵי עצמנו נתיבי העקרבים?!
רק יציאה מכל השטחים,
לשני העמים תניב ענג.
רק כַךָ חיינו יוסיפו זורמים!