עוד בוא יבוא השלום! יונתו תפרוס את כנפיה, כפרחי בר מלבלבים. השמש, ממרומות תפיץ קרניה; יורה רענן, ירביב המרחבים. אל השלום, נישא את עינינו! כרוח - ים, יסעור השובה והרוגע, יגביה נסוֹק. ככוכבי - שביט, יחלוף על פנינו, משב ירוק. פני - היגבות, כרמי - זית יתכסנה; ריח רענן ומדשיא, ימלאנה האוויר. למען העתיד, של חיוך והשמש הזוהרת, צַעוֹד נרחיב.