שם בדוי

השביל הזה

מעשה בחתול ובולבול והיתול.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה