טַל .

הלכתי לעיבוד.

נסיך קטן

בַּחוֹלוֹת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה