השדות דלקו באש תפרחת! השמש בזהבה, שטפה שיבולים. רוח צפריר, נשבה בנחת. השחר, את דגלו פרש במרומים. הכל נצבע ולבש אדרת, של יפי העולם והחיים. נשמור על העולם; מפני סלעמי - אדם, נגן על סביבתנו. נצעד אל הימים האחרים!