במלחמה לעולם אין צדק!
שום טיפת דם אין מקדשת מטרתה.
חיי בריות תמימים מועלים על המזבח;
מיליונים הופכים בשר לטרף שררה.

הפוליטיקאים, לא איכפת להם מהזולת שהולכים לגווע.
הם ממשיכים בריקוד-אימים, על דמם של פשוטי עם.
בשערי-הגיהנום, ידם שולטת;
בשולחיה אל פי-הפחת כל תָם.

במלחמה לעולם אין צדק!
לעולם אף קורבן אינו שַקוּל.
מי שמעוניין בשפיכות-דמים, רַשָע הננו;
הקץ, למחרחרי המבול!