מילי

אני לעצמי ועצמי לי הרועה בשושנים

אנחנו ניפגש, מבטיחה.

מחכה לך איתך...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה