מילי

אני לעצמי ועצמי לי הרועה בשושנים

מחכה לך איתך...

אנחנו ניפגש, מבטיחה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה