מילי

אני לעצמי ועצמי לי הרועה בשושנים

ציפור בכלוב זהב

מחכה לך איתך...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה