מילי

אני לעצמי ועצמי לי הרועה בשושנים

מחכה לך איתך...

ציפור בכלוב זהב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה