מילי

אני לעצמי ועצמי לי הרועה בשושנים

ציפור בכלוב זהב

אנחנו ניפגש, מבטיחה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה