עוד מעט, השעון יטביע: 7.00 בבוקר; הקלפיות, יפשקו לרווחה את שערן. קרקס חינם אין – כסף, תרועת – פתיחה ישיאהַ; להמונים יקרא: לתת קולם, לשווא. רודפי – בצע שלטוני למיניהם, הלוך ורצוא – יתרוצצה; במאמץ אחרון, למכור הבטחותיהם הנבובות, יקרעו עצמם לגזרים. חוכה ואטלולא, מחזה – הבחירות עושה לכולנו ולכל אלה, שאותו עורכים!