חרמש, ינצח חרב! יבוא עוד יום! כשחיילים יניחו את נשקם. כשמפרשיות, בימים יפליגו; ולא סיירות – קרב. יבוא עוד יום, כשלובן – יונים, צוף – יציף, את מרחבי – השדות והנירָייִם; כשכל התותחים, לטרקטורים יכותתו. כשביַגב ירוק, ממטרה תשירה וכלניות יפרחו!