המשיח עוד לא הגיע; בינתיים, בולדוזרים הורסים ומפריעים. רק קצה של הגמוניה אמריקאית - יביאנו שלום וחיים שליווים! אל דאגה! כולי סובלנות ושקט; קיציי, עוד לא כלו מלהמתין. אני יודע, כי הדרך לשלום - מפרכת, אך בסוף - אותה נגשים!