בתש @

.

אני. נגד עצמי.

אתה היחיד שיכול, שיודע.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה