בתש @

.

אתה היחיד שיכול, שיודע.

ילדה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה