בתש @

.

אותו המבט

אני. נגד עצמי.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה