בתש @

.

באר.

שזירה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה