יהונתן שילה

כבר לא חושב שאני יודע הכל

לוח לא כל כך חלק

שומר בקנאות על קופסא ריקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה