אשאל לשלומו של שלמה.

החלפת שם אל אחד בשניים.

דבר אלי שלמה!
אני יודע שלא הייתי וכנראה גם לא אהיה,  שם בשבילך, שלך.

לא אני לא רוצה לדעת מה קורה באם טי וי.

וספר השאלות הראשונות שלך הוא לא שלי.

אבל כן רציתי לחזור אליך בתשובה ולבקש סליחה....

 

 

 

 

מוקדש באהבה לאחי שלומי