גולש על גלים הרמונים בין פונקציות של משחקים מחזוריים בשיער-לא רק שלי

כח משיכה, מהירות תגובה, חיכוך בהזנחה, בלי כוונה, על החולה, לא שלך, שלי

טושים זוהרים, קולות מחרמנים ורצונות לא ברורים.

מרגיש קצת אשם שגם חיסור וקטורים הוא בסופו של דבר רק סוג של חיבור,

עכשיו אני כבר לא ברור-לא רק לי, גם לך