עיניים עצומות של בחורה על קיר הנשקייה, היא לא תראה אותי, כמו שאני לא רואה אותך.