למה אני תמיד נחל אכזב כזה מאכזב? מגיעים לשתות ואני כמובן מתייבש. פשוט שוקת ריקה שתלך בהתאם לעגלה, כמו שאמרה העגלה, זו שבעלה רועה צאן לעבר האבדון. מרים ראש למעלה ושוב השילוש נועץ מבט חריף אהבה-חברה-אמונה לעזאזל נוספה פרנסה.