על סף החדש ניצב הייאוש. עולם של דרך אחת לא מתפשרת, צר אופקים, רחב חובות וחסר זכויות. פחד הכישלון והבדידות מרחף מעל. בריחה גשמית ממחשבה מחרידה, כן, הנה באה שנה חדשה. יישויות מוכרות חסרות בינה, צייתניות כמו רובוט או מכונה. מצבתי ניצבת ואני עוד חי בבואי בין כתלי חדרי המוות האינדיבידואלי. בשנאי את המסגרת משאלת מוות קמה ומייד נופלת שדודה, בתקווה שתיגמר מהר אותה שנה חדשה.