מציאות- חותכת, מוכיחה, מעידה, מאשימה, חורצת דין ולהורג מוציאה. משמעות- מכניסה לך, מרימה רק לזרוק, מתפלש בכבד, ברוק. אשליות- כמה קנית? כמה שיותר,כמה שרצית. עכשיו זה מיותר. דעות- קדומות, פוליטיות, פילוסופיות. יותר שנאה, יותר אהבה לעצמך. מנגינות- בראש, בלב, מנענע ת'גוף, נוגס בנשמה, מספק סיבה.