גם אגל זיעה מטייל בין שכמותי בליל קיץ. גם שפני בחיקך, וגופי נדבק בעורך. ונשימה רודפת נשימה ממוחזרת, לא אבקש להפסיק את חווית אהבתך